Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

RSS

 Elinvoimaa,ELINVOIMAA
04.04.2017 16:38 | Jari Suomela

Kaupungin elinvoiman kehittämisestä puhutaan eri tahoilla paljon , ja se tulee olemaan yksi kaupungin päätehtävistä toteutuvan  sote-uudistuksen jälkeen. Miten saamme Kouvolan elinvoimaisuuteen uutta draivia ja samalla käännettyä paikkakunnalta poismuuttavien virtaa toisinpäin?

Kaupungin elinvoimaisuus tarkoittaa mielestäni alueen aktiivisuutta, kehitystä, kasvua, viihtyisyyttä ja uskoa  tulevaisuuteen. Se tarkoittaa myös yhteisöllisyyttä, yhteistyötä ja kumppanuuksia , verkostoitumista , mutta myös tervettä kilpailua yritysten välillä. Kaupungin virkamiesten taholta elinvoimaisuus tarkoittaa avoimmuutta, yrittäjyyden arvostusta ja innovatiivista yrittäjyyden tukemista - , tällä en tarkoita rahallista tukemista,ja kaupunkikuvan edistämistä.

Kaupunki ja kunnallispoliitikot voivat edistää elinvoimaa parantamalla yritysten toimintaedellytyksiä parantavaa kaavoitusta , jolla ohjataan kaupungin kehityssuuntaa. Toimivat liikenneratkaisut ja ennenkaikkea huolehtiminen  edunvalvonnasta infraan kohdistuvien hankkeiden toteuttamisessa. Oman alueen yritysten hyödyntäminen palveluiden tuotannossa ja hankinnoissa , sekä matkailun ja kaupunkikuvan edistäminen ovat ensisijaisen tärkeitä puhuttaessa Kouvolan kaupungin elinvoiman kehittämisestä.

Yrityspalveluita on kehitettävä edelleen.Mielestäni Kinnon toimintaa on uudistettava niin,että yhteistyötä etenkin yritysten ja yrittäjien kanssa lisätään. Meidän pitäisi yhteisesti löytää suunnat ,joihin Kouvolassa aletaan voimakkaasti suuntautumaan ja hyödyntämään olemassaolevaa tietotaitoa. Metsäteollisuus ja siihen läheisesti liittyvä bioenergia,kemian teollisuus ,logistiikka ,elintarviketeollisuus ja rakentaminen ovat aloja, joissa alueelta osaamista löytyy . Myös kaupan ja palveluiden sektorilla on osaavia tahoja.

Tulevaisuuden kaupunki perustuu erilaisiin kumppanuuksiin. Sellainen kaupunki on vahva, joka tunnistaa ja tunnustaa oman rajallisuutensa , mutta pystyy kokoamaan erilaisia alliansseja ja kannustamaan muita yhteiskunnan toimijoita tekemään asioita , jotka on ennen ajateltu kuuluvaksi kaupungin kontolle . Ja kaikki se , mikä kasvattaa kaupungin elinvoimaa , elävöittää kaupunkikuvaa ja luo uusia virikkeitä ja mahdollisuuksia kaupunkilaisille on tervetullutta meille.

 

 

 

 


 - Jari Suomela | Kommentoi 59 paikkaa vapaana
01.04.2017 14:53 | Jari Suomela

Kuntavaalien ennakkoäänestys on meneillään ja varsinainen vaalipäivä lähenee hyvää vauhtia.Vaaleissa mukana olevat poliittiset puolueet ja -ryhmittymät sekä ehdokkaat käyvät kaikki viimeisiä kampanjoitaan äänestäjien keskuudessa.

Kaupunginvaltuustossa tarvitaan laajaa yleistietoa eri kunnan tehtäviin kuuluvista osa-alueista; kuten kuntataloudesta , koulutuksesta ja kasvatuksesta , kunnallis- ja ympäristötekniikasta , kaavoituksesta ja erilaisita investoinitarpeista. Sellaista ehdokasta ei Kouvolan kuntavaaliehdokkaissa olekaan ,joka hallitsisi kaikki edellä mainitsemani osa-alueet. Mutta kokemuksesta kunnallispolitiikassa ei ole ainakaan haittaa.

Mielestäni hyvällä kunnallisvaaliehdokkaalla ei ole pääsyvaatimuksia eikä muodollisia kriteerejä ,jotka pitäisi täyttää. Hyvä kunnallisvaaliehdokas on kiinnostunut kaupunkimme asioista ja haluaa tuoda omat näkemyksensä ja parannusehdotuksensa kaupungin toimintatapoihin.

Kuntavaaleissa menestyy yleensä suorapuheinen ja usein melko ,omasta mielestään, selvät ja suorat linjaukset ja toimintatavat omaava henkilö. Valitettavasti , 20 -vuoden kunnallispolitiikan kokemuksella , voin sanoa ,että se ei toimi ihan noin yksinkertaisesti , vaan kunnallinen päätöksenteko on useimmiten pitkällisten neuvottelujen jälkeen muodostettu kompromissi,jonka valtuuston ennemmistö voi hyväksyä.

Median murros näkyy myös kuntavaaleissa.Taitavasti  somekanavia käyttävä ,etenkin nuoremman sukupolven ehdokas ,  tavoittaa äänestäjänsä helposti. Kuitenkin on muistettava ,että pelkästään somettamalla ei hevin läpi pääse ,ellei ole äänestäjilleen jo muuten jotenkin tuttu, esimerkiksi julkisuuden henkilö . Yleensä vaihtuvuus kunnallisvaleissa on n. 30-40 %. Mielestäni hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat ehdokkaalle tärkeitä ominaisuuksia.

Mielestäni on tärkeää ,että kuntalaiset käyvät äänestämässä . Demokratia ei toimi ilman kuntavaaliehdokkaita ja edelleen ilman kaupunginvaltuustoa . Kuntademokratiassa valta kuuluu kaupungin asukkaille ja parhaiten sen saa näkymään käyttämällä vaaleissa äänioikeuttaan.Siis ; KÄYKÄÄ ÄÄNESTÄMÄSSÄ .

 


( Päivitetty: 01.04.2017 15:47 )

 - Jari Suomela | Kommentoi Poliittinen johtajuus ja Kouvolan kärhämät
21.03.2017 17:43 | Jari Suomela

Kuluvalla vaalikaudella on Kouvolassa törmätty tilanteeseen,jossa eri poliittiset ryhmittymät eivät ole löytäneet päätöksenteossa yhteistä "säveltä".Luottamushenkilöitä on usein syytetty itsepäisiksi ja yhteistyökyvyttömiksi riitelijöiksi.Olen usein tuonut esiin tarpeen löytää yhteinen tavoite päätöksille ja korostanut eri osapuolten tarvetta etsiä kaikkia tyydyttäviä kompromisseja.

Kysymys on huonosta poliittisesta johtamisesta.Mielestäni poliittinen johtajuus on ensisijaisesti kokonaisvaltainen toimintatapa,johon kuuluu strateginen ajattelutapa ,neuvottelutaito ja sovittujen linjausten mukainen etenemistapa.Poliittiseen johtamiseen kuuluu kantaa vastuu tehdyistä päätöksistä ja linjauksista etenkin kuntalaisten suuntaan, ovathan kaikki luottamushenkilöt kuntalaisten edustajia ja viestinvälittäjiä .

Poliittiseen johtajuuteen kuuluu kokonaisvaltaisuus.Taito saada arvostusta yli puoluerajojen ja kyky saada toiset päättäjät ilman riitoja yhtenäisen linjan taakse.Useimmiten tämä tarkoittaa puoluerajoja ylittävien ratkaisujen etsimistä neuvotellen. Hyvään poliittiseen johtajuuteen  kuuluu nopea tilanneäly ja taito etsiä vaihtoehtoratkaisuja päätösesityksiin.

Poliittiseen johtajuuteen kuuluu myös arvovalinnat.Usein törmää päätöksenteossa tilanteeseen,jossa joutuu oman lluottamustehtävänsä ja persoonansa arvovalintojen ristiriitaan.Onko esimerkiksi lasten kouluinvestointi tärkeämpi ,kuin ydinkeskustan katukivien uusiminen,vaikka tämä koulu sijaitsisi oppilasmäärältään taantuvalla alueella.

Mielestäni hyvän poliittisen johtajan toimintatavassa korostuu luottamushenkilön kommunikatiivinen,yhteisymmärrykseen tähtäävä aktiivinen neuvottelukyky.Neuvotteleva luottamushenkilö saa toiset taakseen ja mukaan sovittaviin asioihin ja pystyy näin päätöksenteossa kompromissiesityksiin.

Kunnallisen poliittisen johtajan yksi tärkeimpiä tehtäviä on ylläpitää hyviä suhteita eri yhteistyötahoihin ja naapurikuntiin.Toisia arvostava toimintatapa ja neuvottelukyky luo pohjan kauaskantoisten päätösten aikaansaamisen myös yli kuntarajojen.Hyvä verkosto edesauttaa oman kunnan tavoitteiden ajamisessa tavoiteltuun päämäärään.

Viimeisen neljän vuoden aikana Kouvolassa ei ole onnistuttu löytämään poliittista yhteistä säveltä.Mielestäni kyse on taitamattomuudesta ja omien poliittisten päämäärien joustamattomuudesta.Neuvottelutaidon puute ja poliittisten erimielisyyksien korostaminen ja joskus myös henkilösuhteiden tulehtuminen ei voi johtaa kuin huonoon lopputulokseen. Toivottavasti saamme tähän tulevalla vaalikaudella muutoksen.

 


 - Jari Suomela | Kommentoi Yrittäjyys ja elinvoimainen Kouvola
19.03.2017 10:22 | Jari Suomela

Kouvola on menestynyt huonosti vertailtaessa eri kuntien yritysilmapiiriä . Kaupungin ja yritysten keskinäistä kanssakäyntiä pidetään huonona ja kaupunkia on monissa yhteyksissä moitittu siitä ,että erilaisiin kilpailutuksiin on ,etenkin pienempien yritysten, vaikea ,ellei mahdotonta osallistua.

Yritysten taustalla on pääsääntöisesti yrittäjät.Useimmiten moni yritys mielletään henkilöksi,joka on yrittäjänä.Me yrittäjät kannamme merkittävää henkilökohtaista riskiä työllistäessämme itsemme ja joukon muita ihmisiä.Yritykselle ja yrittäjälle kotikunta tai kaupunki on luonnollisesti ensisijainen toimintaympäristö.Tämän vuoksi yrittäjillä ja yritysjohtajilla on hyvä näkemys siitä,miten kaupungin yritysilmapiiriä ja elinvoimaa voidaan parantaa ja kasvattaa.

On paljon puhuttu siitä,mitkä tulevat olemaan kunnan ja kaupungin ydintehtäviä sote-uudistuksen jälkeen.Mielestäni yksi päätehtävistä on elinvoimaan panostaminen. Kouvolassakin on keskityttävä aiempaa tarmokkaammin elinvoimaa  tuottaviin elinkeino - ja sivistyspalveluihin.Ja tässä asiassa yrittäjien näkemys ja osaaminen pitää saada esiin myös päättäjätasolla.

Mitä olisi kunta tai kaupunki ilman yrityksiä tai yrittäjiä ? Mielestäni ei olisi kovin elinvoimaista kuntaa.Ei olisi työpaikkoja,ei riittävästi verotuloja.Palvelut olisi karsittu minimiin ja elämä melko "hiljaista". Tämän vuoksi on mielestäni tärkeää pitää yrittäjyydestä huolta ja ääntä  ja olla esillä.

 

 


 - Jari Suomela | Kommentoi Digitalisaation myötä säästöä kaupungin menoihin
15.03.2017 16:07 | Jari Suomela

Digitalisoinnin käyttöönoton myötä kuntapalveluissa on saatavissa merkittäviä säästöjä,todetaan valtiovarainministeriön digikuntakokeilussa toteutetussa selvityksessä.Sen avulla kunnat voisivat säästää useita prosentteja menoistaan.

Kouvolassa ,joka on pinta-alataan suuri ja väestö jakautunut eri puolille kaupunkia ,on otettu käyttöön tällaisia palvelumuotoja ,kuten esim. lupapalvelut ,sähköiset kokouskäytännöt,  asiakaspalutteiden keruut ja laskujen käsittelyt, muutamia mainitakseni.Mielestäni on vielä useita mahdollisuuksia laajentaa tällaisia palvelumuotoja.

Selvityksen mukaan em. palveluiden myötä kunnissa on saatavissa 0,6-0,9 prosenttiyksikön säästöt kuntaverosta ja kokeilussa on arvioitu saatavan n. 5 prosentin säästöt kunnille maakuntauudistuksen jälkeen jäävistä menoista.

Kouvolan seudulla on parhaillaan meneillään ja suurelta osin jo toteutettu ns. kyläkuitu -hankkeita,joissa valtio ja kaupunki ovat omalta osaltaan rahoittamassa rakentamista.Toisinsanoen meillä on Kouvolassa mahdollisuudet ja puitteet edelleen kehittää digitalisoituja palvelumalleja.

 

 

 

 


 - Jari Suomela | Kommentoi


©2018 jariksuomela - suntuubi.com